8 (495) 1337663
info@oppopart.ru

12.12.2017
Интересные факты о звездных коллекционерах от Анастасии Постригай

Искусствовед и основатель Школы популярного искусства @op_pop_art Анастасия Постригай рассказывает факты о звездных коллекционерах: от Брэда Питта до Джей Зи. 

Ссылка на статью http://www.ok-magazine.ru/style/trendy/69287-iskusstvo-po-krupnomu-vo-chto-vlozhili-milliony-dzhey-zi-bred-pitt-i-drugie