8 (495) 1337663
info@oppopart.ru

22.12.2017
Я сам так могу написать

Почему современное искусство легко ругать, но совсем невозможно повторить?!


Подробнее по ссылке http://www.sncmedia.ru/entertainment/vy-tak-ne-mozhete-pochemu-sovremennoe-iskusstvo-rugat-legko-a-sozdat-pochti-nevozmozhno/